Kde sme

Regionálne aktivity, realizované prostredníctvom základných kolektívov (ďalej ZK), tvoria základ činnosti organizácie. ZK majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a finančných prostriedkoch.

Pokračovať

pixel

Vrátiť sa späť