Tábory a potápanie

Náplňou činnosti našej organizácie sú aj  pobyty s rôznym zameraním. Ich cieľom je ochrana prírody, tábory s výučbou jazdy na koni a pestovaním vzťahu k zvieratám, tábory s výučbou hry na gitaru alebo flautu, tábory zamerané na osvojenie si bohatej histórie Slovenska a pomoc pri ochrane pamiatok. Dôkladne pripravený voľnočasový program zabezpečujú naši dobrovoľní neplatení inštruktori, ktorých  vzdelávame v predchádzajúcom období. Program sa spravidla viaže k prostrediu, v ktorom sa tábor realizuje (pobyt pri koňoch – western...). Naším hlavným zameraním je tvorba kolektívu mladých ľudí a odhalenie vlastných rezerv účastníkov.

Medzi veľmi obľúbené aktivity patria pobyty pre deti a  mládež, v ktorých využívame poznatky z  tzv. zážitkovej pedagogiky. Niekoľko pobytov sme zamerali aj na žiakov stredných škôl, pre ktorých pripravujeme päť až desaťdňové pobyty. Ich účelom je zlepšiť vzájomnú komunikáciu, budovanie tímového ducha, nadviazanie blízkych vzťahov aj s triednym učiteľom a podobne. 

 

Časť našich členov okrem vodáckych aktivít sa rozhodla spoznávať aj svet pod vodou prostredníctvom prístrojového potápania.  Práve „svet ticha“ dáva mladým ľuďom možnosť rozvíjať schopnosti komunikácie –hlavne neverbálnej. Rekreačné potápanie sa kvôli bezpečnosti realizuje vždy v páre, kde sa musíte spoľahnúť na svojho partnera v prípade krízovej situácie. Práve preto táto aktivita vedie mladých ľudí k zvyšovaniu schopnosti prirodzene nadväzovať vzťahy, vedieť analyzovať  potreby druhých a snažiť sa ich napĺňať. Realizovali sme aj dva propagačné bazénové ponory, na ktorých si mohli stredoškoláci vyskúšať čo je to zanoriť sa s kompletným potápačským výstrojom. Okrem toho potápame v rôznych lokalitách doma aj v zahraničí.

Vrátiť sa späť