ZK IMA - Práca v regiónoch
ZK IMA - Práca v regiónoch
Lyžovačky a Horoškoly
Lyžovačky a Horoškoly
Splavy
Splavy
Tábory a potápanie
Tábory a potápanie
Kin-ball
Kin-ball
2% z dane
2% z dane

Dnes je 28.11.2020, meniny oslavuje Henrieta.

Niečo v krátkosti o nás :-)

V roku 1992 sa stretli nadšenci so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorí sa rozhodli, že vyplnia medzery v pravidelnom organizovaní voľného času mladých ľudí. Tak vznikla Ideálna Mládežnícka Aktivita (ďalej len IMA).

Počas našej existencie sme dokázali vybudovať dobre fungujúcu štruktúru organizácie a rozsiahlu sieť dobrovoľníkov, učiteľov, lektorov či školiteľov. Rovnako disponujeme bohatými skúsenosťami a „knowhow“  z rôznych aktivít, na ktorých sme sa zúčastnili, alebo sme ich organizovali. Našim cieľom do budúcna je prostredníctvom systematickej práce s mládežou a v zmysle stanov IMA, zlepšiť etablovanie mladých ľudí do pracovného procesu a osobného života.

Miestne aktivity v regiónoch tvoria základ činnosti organizácie. Realizujú ju ZK (základné kolektívy), ktoré majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a svojich finančných prostriedkoch. Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Máme ZK, ktoré ponúkajú deťom a mládeži aktivity smerované výhradne do určitej oblasti, ako šport, kultúra, tvorivosť, bádanie a vynálezcovstvo, rozvoj duševných hodnôt alebo jazykových zručností. Ale sú aj také ZK, ktoré sa snažia ovplyvňovať rozvoj detí a mládeže vo všetkých oblastiach súčasne, čiže sa venujú športu aj kultúrnym či tvorivým aktivitám s cieľom napomáhať komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka.

Medzi hlavné metódy, ktoré sú pravidelne uplatňované v činnosti organizácie je hra. Nenásilnou formou sa snažíme o to, aby naši členovia a účastníci podujatí spoznali samých seba, osvojili si nové zručnosti, vedomosti, spoznali nových priateľov, nové prostredie a na základe tejto informácie našli svoje sebavedomie, ideály a životné ciele, ktoré chcú vďaka svojim schopnostiam dosiahnuť.

Činnosť organizácie bola od začiatku spätá aj s integračnými aktivitami so zdravotne postihnutými. Od roku 1994 sa aktívne podielame na príprave a realizácii ABILYMPIADY, prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých.

Zhodnotenie a sumárne predstavenie našej činnosti nájdete vo výročných správach. Tu vám ponúkame správy za posledných päť rokov  2015, 2016, 2017, 2018 a 2019

Novinky

EXPEDÍCIA PIENINY 2021

EXPEDÍCIA PIENINY 2021

V krásnom prostredí Červeného Kláštora: - Lyžovačka v Jezersku a Bachledovej doline - Zimný splav Dunajca - Turistika.

Zvýhodnená cena do 1.12.2020!!

Čítať viac »

2% z dane

2% z dane

Pripravujeme opäť množstvo splavov, lezeckých aktivít, rozvíjame na Slovensku nový šport Kin-ball, pomáhame zdravotne postihnutým a realizujeme množstvo ďalších aktivít.

Aby sme naše aktivity mohli realizovať a ďalej rozvíjať činnosť organizácie  chcel by som vás požiadať o darovanie 2% z dane (alebo 3% ak ste ako dobrovoľník odpracovali v roku 2019 minimálne 40 hodín) .

AKO NA TO:

Čítať viac »

Spišský hasičský deň 2020

Spišský hasičský deň 2020

Spišský hasičský deň 2020, bol iný ako predchádzajúce roky. Nielen tým, že sa uskutočnil v inom termíne ako obvykle. Pre epidemiologickú situáciu sme tento rok usporiadali len preteky v behu na 60 m cez prekážky.

Čítať viac »

splav riek v Rakúsku -presunuté na budúci rok

splav riek v Rakúsku -presunuté na budúci rok

Pre Koronavírus a zavreté hranice je podujatie presunuté na budúci rok.

...Aby sme vás po minulom roku nesklamali, vybrali sme aj tento rok 2-3 rakúske rieky v oblasti historického mestečka Hallstatt.

Čítať viac »

Slovenský pohár v Kin-balle

Slovenský pohár v Kin-balle

Pre pandémiu podujatie presunuté na VI.2021

Najlepšou motiváciou k pravidelným pohybovým aktivitám je súťaženie. Aby sme udržali záujem o novú pohybovú aktivitu KIN-BALL, ktorú šírime na Slovensku už 6 rok, pripravili sme pre žiakov ZŠ a SŠ tretí ročník celoslovenského turnaja.

Čítať viac »

Splav Vltavy - preprava busom už z BA

Splav Vltavy - preprava busom už z BA

Opäť nezabudnuteľné zážitky na známej českej rieke. Zabezpečujeme: autobus - vozí nás počas celého pobytu, lode, pádla, záchr. vesty, ubytovanie v 4-posteľ. chatkách, malú trampskú večeru a veselých inštruktorov :-) Vy si prineste: Jedla koľko vaše hrdlo ráči (dá sa dobré jedlo kúpiť aj v kempe) a dobrú náladu.

Čítať viac »

HP – už nikdy viac!

HP – už nikdy viac!

Naša posledná skúsenosť so značkou HP nás priviedla k jednoznačnému záveru. NEDOPORÚČAME všetkým našim základným kolektívom nakupovať výrobky značky HP.

Čítať viac »

Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci

Aj  členovia Ideálnej mládežníckej aktivity z  Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej  cítia potrebu  vedieť správne zareagovať v kritických situáciách.  Za pomoci členov základného kolektívu si oživili  svoje poznatky o prvej pomoci,

Čítať viac »

Detský letný tábor Homôlka

Detský letný tábor Homôlka

Leto bez tradičného Detského letného tábora na Homôlke by sa už deťom zo Šale a blízkeho okolia ani nerátalo.      O tom, že deti mali akčný  a zaujímavý program,  nepochybuje nik, kto aspoň raz zažil na vlastnej koži  náš tábor.

Čítať viac »

Po stopách P. Dobšinského

Po stopách P. Dobšinského

Členovia našich ZK Pampúšik, ZK Školopovinník, ZK Šikovné ruky zúčastnili mapovania životnej púte Pavla Dobšinského v Drienčanoch. Od Oždian je toto miesto vzdialené asi 40 km a cesta autobusom ubehla rýchlo. Navštívili sme faru v Drienčanoch, kde žil a pracoval tento najznámejší zberateľ ľudových rozprávok,

Čítať viac »

Spoluorganizovali sme majstrovstvá Európy mužských a ženských tímov a majstrovstá sveta mixov

Spoluorganizovali sme majstrovstvá Európy mužských a ženských tímov a majstrovstá sveta mixov

Po 9 mesačnej prírpave sme úspešne zvládli realizáciu majstrovstiev Európy

mužských a ženských tímov a majstrovstvá sveta zmiešaných družstiev. SUmár

všetkých informácií je na www.kin-ball2018.com a http://www.kin-ball.sk/ec2018

Čítať viac »