ZK IMA - Práca v regiónoch
ZK IMA - Práca v regiónoch
Lyžovačky a Horoškoly
Lyžovačky a Horoškoly
Splavy
Splavy
Tábory a potápanie
Tábory a potápanie
Kin-ball
Kin-ball
2% z dane
2% z dane

Dnes je 28.05.2017, meniny oslavuje Viliam.

Niečo v krátkosti o nás :-)

V roku 1992 sa stretli nadšenci so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorí sa rozhodli, že vyplnia medzery v pravidelnom organizovaní voľného času mladých ľudí. Tak vznikla Ideálna Mládežnícka Aktivita (ďalej len IMA).

Počas našej existencie sme dokázali vybudovať dobre fungujúcu štruktúru organizácie a rozsiahlu sieť dobrovoľníkov, učiteľov, lektorov či školiteľov. Rovnako disponujeme bohatými skúsenosťami a „knowhow“  z rôznych aktivít, na ktorých sme sa zúčastnili, alebo sme ich organizovali. Našim cieľom do budúcna je prostredníctvom systematickej práce s mládežou a v zmysle stanov IMA, zlepšiť etablovanie mladých ľudí do pracovného procesu a osobného života.

Miestne aktivity v regiónoch tvoria základ činnosti organizácie. Realizujú ju ZK (základné kolektívy), ktoré majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a svojich finančných prostriedkoch. Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Máme ZK, ktoré ponúkajú deťom a mládeži aktivity smerované výhradne do určitej oblasti, ako šport, kultúra, tvorivosť, bádanie a vynálezcovstvo, rozvoj duševných hodnôt alebo jazykových zručností. Ale sú aj také ZK, ktoré sa snažia ovplyvňovať rozvoj detí a mládeže vo všetkých oblastiach súčasne, čiže sa venujú športu aj kultúrnym či tvorivým aktivitám s cieľom napomáhať komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka.

Medzi hlavné metódy, ktoré sú pravidelne uplatňované v činnosti organizácie je hra. Nenásilnou formou sa snažíme o to, aby naši členovia a účastníci podujatí spoznali samých seba, osvojili si nové zručnosti, vedomosti, spoznali nových priateľov, nové prostredie a na základe tejto informácie našli svoje sebavedomie, ideály a životné ciele, ktoré chcú vďaka svojim schopnostiam dosiahnuť.

Činnosť organizácie bola od začiatku spätá aj s integračnými aktivitami so zdravotne postihnutými. Od roku 1994 sa aktívne podielame na príprave a realizácii ABILYMPIADY, prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých.

Zhodnotenie a sumárne predstavenie našej činnosti nájdete vo výročných správach. Tu vám ponúkame správy za roky 20132014 a 2015

Novinky

Spišský hasičský deň 2017 - Európska súťaž mladých hasičov

Spišský hasičský deň 2017 - Európska súťaž mladých hasičov

Vďaka spolupráci hasičských družstiev mladých hasičov krajín Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska, je tento rok naša súťaž podporená Medzinárodným Vyšehradským Fondom http://visegradfund.org Hlavným cieľom súťaže je napomôcť vzájomnej výmene skúseností pri práci s mladými hasičmi v krajinách Vyšehradskej štvorky.

Čítať viac »

Nové vzdelávania Kin-ball

Nové vzdelávania Kin-ball

V mesiacoch marec a apríl ponúkame nové kurzy akreditovaného vzdelávania Kin-ball :

V marci pôjde o 2.cyklus vzdelávania Kin-ball, ktorý je určený pre absolventov 1. cyklu z minuléh roku. Informácie nájdete na http://www.ima.sk/index.php?stranka_id=75&podujatie_id=130

V apríli ponúkame 1.cyklus na ktorom sa účastníci zoznámia so základmi teórie a didaktiky KIN - BALLU, s pravidlami hry, organizáciou súťaže a rozhodovaní menovanej kolektívnej hry. Bližšie informácie na http://www.ima.sk/index.php?stranka_id=75&podujatie_id=65

Čítať viac »

HP – už nikdy viac!

HP – už nikdy viac!

Naša posledná skúsenosť so značkou HP nás priviedla k jednoznačnému záveru. NEDOPORÚČAME všetkým našim základným kolektívom nakupovať výrobky značky HP.

Čítať viac »

Novoročný turnaj

Novoročný turnaj

Členovia základného kolektívu IMA Kinball Vrbové zorganizovali v januári novoročný turnaj. Turnaja sa ešte zúčastnili dve stredné školy zo Žiliny a jedna základná škola z obce Plevník-Drienové..

Čítať viac »

Benefičný festival Koliesko a Ples mládeže s telesným postihnutím

Benefičný festival Koliesko a Ples mládeže s telesným postihnutím

Priestory prešovského hotela Dukla sa v sobotu 15.10.2016 opäť stali dejiskom „Benefičného festivalu KOLIESKO“, ktorý bol tentoraz spojený aj s XXI. Celoslovenským plesom mládeže s telesným postihnutím. Naše OKC IMA Prešov spolupracovalo na prípravách a realizácii podujatia.

Čítať viac »

Postoj chvíľa, si krásna

Postoj chvíľa, si krásna

  Dňa 9. novembra 2016  Základný článok Ideálnej mládežníckej aktivity pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná organizoval prehliadku umeleckej tvorivosti mládeže odkázanej na pomoc iných. Podujatie bolo určené pre mladých ľudí, ktorí sú v zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie má už svoju niekoľkoročnú tradíciu.

Čítať viac »

Športujúce mesto 2016

Športujúce mesto 2016

Aj tento rok sme sa rozhodli opäť propagovať Kinball na podujatí ŠPORTUJÚCE MESTO.

Od začiatku sme sa aktívne podielali na propagácii tohto podujatia.

Čítať viac »

Kin-ball semináre a školenia - pomáhame zvyšovať pohybovú gramotnosť detí a mládeže

Kin-ball semináre a školenia - pomáhame zvyšovať pohybovú gramotnosť detí a mládeže

Pohybovú gramotnosť vnímame ako schopnosť pracovať s vlastným telom, športovať, ovládať správne držanie tela. Pohyb zlepšuje kondíciu, ale aj sebavedomie.

Čítať viac »

Ako sa učíme a zároveň tvoríme

Ako sa učíme a zároveň tvoríme

Realizovali sme projekt, ktorého cieľom bolo poznanie  vlastného regiónu a ochrana  čistoty rekreačnej oblasti  Michaloviec – Zemplínska šírava (Kaluža). Oboznámenie členov so separáciou odpadu, s výhodami triedeného odpadu. Pestovanie zdravého ducha ochrany životného prostredia. Zážitkovým učením priamo v prírode, nie v školských laviciach, pozorovať prírodu,

Čítať viac »

7.kolo SLv60 a 6.ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár primátora mesta Sp.Podhradie

7.kolo SLv60 a 6.ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár primátora mesta Sp.Podhradie

Súťaž v Spišskom Podhradí patrí medzi najkrajšie a najobľúbenejšie súťaže, na ktorých sa zúčastňujeme. Keďže sa táto súťaž páči aj našim kamarátom z väčšej vzdialenosti - z kysuckého Zákopčia a českých Raškovíc ...

Čítať viac »

Deň jablka v našom podaní

Deň jablka v našom podaní

Dňa 21.10.2016 sme si na OKC IMA pri SOŠ na   Okružnej 61 v Rimavskej Sobote opäť pripomenuli Deň jablka - Apple day,  známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk.

Čítať viac »

Leto plné radosti

Leto plné radosti

V čase od 2.7 - 8. 7. 2016 zorganizoval OKC IMA Šaľa už tradičný Letný tábor na Homôlke. Tábora sa zúčastnilo 49 detí vo veku 6-16 rokov. V rámcic táborových aktivít sa snažíme o  všestranný rozvoj mladých ľudí, ktorí dokážu myslieť samostatne, aktívne a zodpovedne, s cieľom, podporiť  ich rôznymi aktivitami a činnosťami.

Čítať viac »

Modelári deťom

Modelári deťom

Dňa 01.06.2016 deti nášho OKC zúčastnili na pozvanie Klubu modelárov RC Auto Orava podujatia s názvom Modelári deťom. Toto podujatie oravskí modelári organizujú každoročne pre širokú verejnosť a deti so záujmom o modelárstvo rôzneho druhu.

Čítať viac »

BOCCIA LIGOVÉ TURNAJE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

BOCCIA LIGOVÉ TURNAJE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Telocvičňa ZŠ na Mukačevskej ulici v Prešove bude dejiskom ďalšieho zo série ligových turnajov najvyššej slovenskej, rankingovej súťaže v paralympijskom športe boccia. Do organizácie podujatia sa zapoja ako dobrovoľníci a pomocníci členovia ZK IMA Boccia Prešov a Košice. V sobotu 28.05.2016 od 10:00 hod. nastúpia proti sebe klasifikovaní športovci

Čítať viac »

Po stopách P. Dobšinského

Po stopách P. Dobšinského

17.10.2016 sa členovia našich ZK Pampúšik, ZK Školopovinník, ZK Šikovné ruky zúčastnili mapovania životnej púte Pavla Dobšinského v Drienčanoch. Od Oždian je toto miesto vzdialené asi 40 km a cesta autobusom ubehla rýchlo. Navštívili sme faru v Drienčanoch, kde žil a pracoval tento najznámejší zberateľ ľudových rozprávok,

Čítať viac »

Splavy pre rodiny s deťmi

Splavy pre rodiny s deťmi

Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch by bolo chybou opätovne nenadviazať na ďalšie víkendíky na vode pre rodiny s deťmi. Tento rok sme po minuloročných skúsenostiach s nedostatkom vody stavili na istotu a splavy sa konali na rieke Dunajec...

Čítať viac »

Spišský Hasičský deň

Spišský Hasičský deň

Spišský hasičský deň je súťaž pre mladých hasičov. Skladá sa z dvoch častí a to zo súťaží CTIF a Slovenskej ligy v behu na 60 m s prekážkami.Náš ZK má veľa skúseností a radi sa podelíme so svojími znalosťami, aby sme pozdvihli hasičský šport detí. V sobotu ráno o 9,00 začína časť súťaže CTIF o 14,00 súťaž jednotlivcov v šesťdesiatkach. Po ukončení šesťdesiatok by sme mali s hosťami navštíviť ZOO v Spišskej Novej Vsi.

Čítať viac »

9. Medzinárodná abilympiáda

9. Medzinárodná abilympiáda

Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA.

Čítať viac »

Inovatívny projekt \

Inovatívny projekt \"Varím čo neviem\"

Jedlo a stolovanie je súčasťou kultúry, pri jeho príprave sa dá zabaviť, aj veľa naučiť- a to nielen o jedle samotnom, ale nezáväzne aj o ľuďoch, s ktorými jedlo pripravujeme. Vášňou mnohých z členov ZK IMA Pčolka bolo už dlhú dobu varenie, často sme organizovali workshopy v kruhu priateľov, na ktorých sme varili a experimentovali.

Čítať viac »