ZK IMA - Práca v regiónoch
ZK IMA - Práca v regiónoch
Lyžovačky a Horoškoly
Lyžovačky a Horoškoly
Splavy
Splavy
Tábory a potápanie
Tábory a potápanie
Kin-ball
Kin-ball
2% z dane
2% z dane

Dnes je 18.10.2017, meniny oslavuje Lukáš.

Niečo v krátkosti o nás :-)

V roku 1992 sa stretli nadšenci so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorí sa rozhodli, že vyplnia medzery v pravidelnom organizovaní voľného času mladých ľudí. Tak vznikla Ideálna Mládežnícka Aktivita (ďalej len IMA).

Počas našej existencie sme dokázali vybudovať dobre fungujúcu štruktúru organizácie a rozsiahlu sieť dobrovoľníkov, učiteľov, lektorov či školiteľov. Rovnako disponujeme bohatými skúsenosťami a „knowhow“  z rôznych aktivít, na ktorých sme sa zúčastnili, alebo sme ich organizovali. Našim cieľom do budúcna je prostredníctvom systematickej práce s mládežou a v zmysle stanov IMA, zlepšiť etablovanie mladých ľudí do pracovného procesu a osobného života.

Miestne aktivity v regiónoch tvoria základ činnosti organizácie. Realizujú ju ZK (základné kolektívy), ktoré majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a svojich finančných prostriedkoch. Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Máme ZK, ktoré ponúkajú deťom a mládeži aktivity smerované výhradne do určitej oblasti, ako šport, kultúra, tvorivosť, bádanie a vynálezcovstvo, rozvoj duševných hodnôt alebo jazykových zručností. Ale sú aj také ZK, ktoré sa snažia ovplyvňovať rozvoj detí a mládeže vo všetkých oblastiach súčasne, čiže sa venujú športu aj kultúrnym či tvorivým aktivitám s cieľom napomáhať komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka.

Medzi hlavné metódy, ktoré sú pravidelne uplatňované v činnosti organizácie je hra. Nenásilnou formou sa snažíme o to, aby naši členovia a účastníci podujatí spoznali samých seba, osvojili si nové zručnosti, vedomosti, spoznali nových priateľov, nové prostredie a na základe tejto informácie našli svoje sebavedomie, ideály a životné ciele, ktoré chcú vďaka svojim schopnostiam dosiahnuť.

Činnosť organizácie bola od začiatku spätá aj s integračnými aktivitami so zdravotne postihnutými. Od roku 1994 sa aktívne podielame na príprave a realizácii ABILYMPIADY, prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých.

Zhodnotenie a sumárne predstavenie našej činnosti nájdete vo výročných správach. Tu vám ponúkame správy za roky  2014, 2015 a 2016

Novinky

Nové akreditované vzdelávania Kin-ball

Nové akreditované vzdelávania Kin-ball

Dovoľujeme si vás pozvať na 1. stupeň vzdelávania k novému športu kin-ball. Vzdelávanie je určené učiteľom telesnej výchovy a učiteľom pre primárne vzdelávanie a je akreditované MŠVVaŠ SR. Absolventi získajú 6 kreditov. Môžu sa však zúčastniť aj tréneri, vychovávatelia či dobrovoľníci ochotní šíriť kin-ball vo  svojom regióne.

Čítať viac »

Fantastický úspech - 3. miesto na majstrovstvách sveta

Fantastický úspech - 3. miesto na majstrovstvách sveta

Členovia nášho ZK IMA a žiaci ZŠ Komenského Vrbové sa celý rok poctivo pripravovali na vrcholovú súťaž v Kinballe. Ich snaha priniesla úžasný výsledok - 3.miesto na juniorskách majstrovstvách sveta vo Francuzkom Moubeuge.

 

Čítať viac »

Spišský hasičský deň 2017 - Európska súťaž mladých hasičov

Spišský hasičský deň 2017 - Európska súťaž mladých hasičov

Každé dva roky sa konajú majstrovstvá sveta pre najlepšie kolektívy ml.hasičov z Európy. Chýbajú tu však súťaže pre ostané deti. Nemajú šancu dostať sa na súťaž tak vysokej úrovne a zlepšovať sa. Vďaka podpore Višehradského fondu sa nám podarilo tento nedostatok odstrániť a v našom meste usporiadať súťaž pre tímy z Višehradsej štvorky.

Čítať viac »

HP – už nikdy viac!

HP – už nikdy viac!

Naša posledná skúsenosť so značkou HP nás priviedla k jednoznačnému záveru. NEDOPORÚČAME všetkým našim základným kolektívom nakupovať výrobky značky HP.

Čítať viac »

 Šírava 2017 - športové hry a rekondička

Šírava 2017 - športové hry a rekondička

Spolu takmer 90 účastníkov, ľudí s telesným postihnutím z celého Slovenska, malo tradičné podujatie, ktoré sa konalo od piatka 28. 7. do nedeľe 30. 7. 2017 v priestoroch bezbariérového Wellness Hotela Chemes a jeho okolí na Zemplínskej Šírave.

Čítať viac »

Robiť radosť iným

Robiť radosť iným

Mesto Tvrdošín pripravilo pre deti  nášho mesta podujatie s názvom Deň detí – deň policajného, hasičského a záchranárskeho zboru a deň osvety. S ukážkou netradičnej kolektívnej hry kin-ball a aktivitami pre najmenších sa do programu zapojili členovia ZK IMA Aspirateur a spolu s deťmi strávili príjemné slnečné popoludnie.

Čítať viac »

Deň športu, hier a zábavy

Deň športu, hier a zábavy

Základný kolektív Ideálnej mládežníckej organizácie pri DSS Jahodná organizoval za pomoci vedenia  domova už 24. ročník "Deň športu, hier a zábavy". Podujatie sa organizuje každoročne 1. júna ako sprievodné podujatie Medzinárodného dňa detí. Členovia ZK IMA pri DSS Jahodná do prípravných prác aktívne zapojili ...

Čítať viac »

Šport ľudí spája

Šport ľudí spája

Tento rok sme realizovali aj športovo-relaxačné popoludnie s názvom Deň rodiny.

Pre našich hostí boli prichystané zábavné rodinné súťaže, futbal /ockovia vs. synovia/ a kin-ball /mamičky – deti – pani učiteľky/....

Čítať viac »

Letecký deň

Letecký deň

Dňa 09.05.2017 si členovia modelárskeho krúžku pracujúceho pod hlavičkou OKC Ideálnej Mládežníckej Aktivity v Námestove zorganizovali Letecký deň. Cieľom tohto podujatia bolo vyskúšať a overiť letecké vlastnosti modelov lietadiel, ktoré si zhotovili na svojich pravidelných stretnutiach.

Čítať viac »

2. ročník súťaže o Stredoeurópsky pohár

2. ročník súťaže o Stredoeurópsky pohár

V roku 2015 sme sa dohodli s našimi partnermi z Rakúska a Českej republiky, že vytvoríme medzinárodnú súťaž - Stredoeurópsky pohár. Skvelé tretie miesto si vybojoval náš slovenský tím Kinball Bears Bratislava.

Čítať viac »

BOCCIA TATRA CUP a Liptov Holiday 2017

BOCCIA TATRA CUP a Liptov Holiday 2017

ZOM Prešov (v spolupráci s OKC IMA Prešov) usporiadajú v dňoch 10.6.2017 národný turnaj Majstrovstvá Slovenskej republiky a následne 11.-13.6.2017 medzinárodný, priateľský turnaj v paralympijskom športe boccia pod názvom „Boccia Tatra Cup“.

Čítať viac »

Novoročný turnaj

Novoročný turnaj

Členovia základného kolektívu IMA Kinball Vrbové zorganizovali v januári novoročný turnaj. Turnaja sa ešte zúčastnili dve stredné školy zo Žiliny a jedna základná škola z obce Plevník-Drienové..

Čítať viac »

Benefičný festival Koliesko a Ples mládeže s telesným postihnutím

Benefičný festival Koliesko a Ples mládeže s telesným postihnutím

Priestory prešovského hotela Dukla sa v sobotu 15.10.2016 opäť stali dejiskom „Benefičného festivalu KOLIESKO“, ktorý bol tentoraz spojený aj s XXI. Celoslovenským plesom mládeže s telesným postihnutím. Naše OKC IMA Prešov spolupracovalo na prípravách a realizácii podujatia.

Čítať viac »

Postoj chvíľa, si krásna

Postoj chvíľa, si krásna

  Dňa 9. novembra 2016  Základný článok Ideálnej mládežníckej aktivity pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná organizoval prehliadku umeleckej tvorivosti mládeže odkázanej na pomoc iných. Podujatie bolo určené pre mladých ľudí, ktorí sú v zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie má už svoju niekoľkoročnú tradíciu.

Čítať viac »

Športujúce mesto 2016

Športujúce mesto 2016

Aj tento rok sme sa rozhodli opäť propagovať Kinball na podujatí ŠPORTUJÚCE MESTO.

Od začiatku sme sa aktívne podielali na propagácii tohto podujatia.

Čítať viac »

Po stopách P. Dobšinského

Po stopách P. Dobšinského

17.10.2016 sa členovia našich ZK Pampúšik, ZK Školopovinník, ZK Šikovné ruky zúčastnili mapovania životnej púte Pavla Dobšinského v Drienčanoch. Od Oždian je toto miesto vzdialené asi 40 km a cesta autobusom ubehla rýchlo. Navštívili sme faru v Drienčanoch, kde žil a pracoval tento najznámejší zberateľ ľudových rozprávok,

Čítať viac »

9. Medzinárodná abilympiáda

9. Medzinárodná abilympiáda

Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA.

Čítať viac »