ZK IMA - Práca v regiónoch
ZK IMA - Práca v regiónoch
Lyžovačky a Horoškoly
Lyžovačky a Horoškoly
Splavy
Splavy
Tábory a potápanie
Tábory a potápanie
Kin-ball
Kin-ball
2% z dane
2% z dane

Dnes je 19.12.2018, meniny oslavuje Judita.

Niečo v krátkosti o nás :-)

V roku 1992 sa stretli nadšenci so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorí sa rozhodli, že vyplnia medzery v pravidelnom organizovaní voľného času mladých ľudí. Tak vznikla Ideálna Mládežnícka Aktivita (ďalej len IMA).

Počas našej existencie sme dokázali vybudovať dobre fungujúcu štruktúru organizácie a rozsiahlu sieť dobrovoľníkov, učiteľov, lektorov či školiteľov. Rovnako disponujeme bohatými skúsenosťami a „knowhow“  z rôznych aktivít, na ktorých sme sa zúčastnili, alebo sme ich organizovali. Našim cieľom do budúcna je prostredníctvom systematickej práce s mládežou a v zmysle stanov IMA, zlepšiť etablovanie mladých ľudí do pracovného procesu a osobného života.

Miestne aktivity v regiónoch tvoria základ činnosti organizácie. Realizujú ju ZK (základné kolektívy), ktoré majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a svojich finančných prostriedkoch. Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Máme ZK, ktoré ponúkajú deťom a mládeži aktivity smerované výhradne do určitej oblasti, ako šport, kultúra, tvorivosť, bádanie a vynálezcovstvo, rozvoj duševných hodnôt alebo jazykových zručností. Ale sú aj také ZK, ktoré sa snažia ovplyvňovať rozvoj detí a mládeže vo všetkých oblastiach súčasne, čiže sa venujú športu aj kultúrnym či tvorivým aktivitám s cieľom napomáhať komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka.

Medzi hlavné metódy, ktoré sú pravidelne uplatňované v činnosti organizácie je hra. Nenásilnou formou sa snažíme o to, aby naši členovia a účastníci podujatí spoznali samých seba, osvojili si nové zručnosti, vedomosti, spoznali nových priateľov, nové prostredie a na základe tejto informácie našli svoje sebavedomie, ideály a životné ciele, ktoré chcú vďaka svojim schopnostiam dosiahnuť.

Činnosť organizácie bola od začiatku spätá aj s integračnými aktivitami so zdravotne postihnutými. Od roku 1994 sa aktívne podielame na príprave a realizácii ABILYMPIADY, prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých.

Zhodnotenie a sumárne predstavenie našej činnosti nájdete vo výročných správach. Tu vám ponúkame správy za posledné štyri roky  2014, 2015, 2016 a 2017

Novinky

EXPEDÍCIA PIENINY 2019

EXPEDÍCIA PIENINY 2019

V krásnom prostredí Červeného Kláštora: - Lyžovačka v Jezersku a Bachledovej doline - Zimný splav Dunajca - Turistika.

Čítať viac »

Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci

Aj  členovia Ideálnej mládežníckej aktivity z  Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej  cítia potrebu  vedieť správne zareagovať v kritických situáciách. Preto sa 14. septembra 2018 zišli všetci obyvatelia domova  na spoločnú besedu. Za pomoci členov základného kolektívu si oživili  svoje poznatky o prvej pomoci,

Čítať viac »

Nové akreditované vzdelávania Kin-ball

Nové akreditované vzdelávania Kin-ball

Dovoľujeme si vás pozvať na 1. stupeň vzdelávania k novému športu kin-ball. Vzdelávanie je určené učiteľom telesnej výchovy a učiteľom pre primárne vzdelávanie a je akreditované MŠVVaŠ SR. Absolventi získajú 6 kreditov. Môžu sa však zúčastniť aj tréneri, vychovávatelia či dobrovoľníci ochotní šíriť kin-ball vo  svojom regióne.

Čítať viac »

Spoluorganizovali sme majstrovstvá Európy mužských a ženských tímov a majstrovstá sveta mixov

Spoluorganizovali sme majstrovstvá Európy mužských a ženských tímov a majstrovstá sveta mixov

Po 9 mesačnej prírpave sme úspešne zvládli realizáciu majstrovstiev Európy

mužských a ženských tímov a majstrovstvá sveta zmiešaných družstiev. SUmár

všetkých informácií je na www.kin-ball2018.com a http://www.kin-ball.sk/ec2018

Čítať viac »

4. Letecký deň

4. Letecký deň

Leteckí modelári sa dňa 06.06.2018 stretli na 4. Leteckom dni v obci Vavrečka. Mladí modelári pracujú v modelárskom krúžku pod hlavičkou OKC Ideálnej Mládežníckej Aktivity v Námestove, v spolupráci so ZŠ na Ul. Komenského v Námestove a s firmou MECASYS s.r.o., ktorá prispieva aj finančne. Po celoročnej práci si mali možnosť v praxi vyskúšať výsledky svojej práce.

Počas leteckého dňa si zalietali so staršími aj novými modelmi lietadiel. Novinkou boli dva RC modely elektroletov, ktoré počas roku vytvorili a jeden dron. Pre silný vietor nemohli vyskúšať všetky modely a niektoré sa poškodili, cez to všetko si podujatie všetci pochvaľovali.

Čítať viac »

Spišský hasičský deň 2018 - Európska súťaž mladých hasičov

Spišský hasičský deň 2018 - Európska súťaž mladých hasičov

Aký bol tohtoročný Spišský hasičský deň? Určite náročný pre organizátorov. Pre skvalitnenie súťaže, sme sa presunuli na ihrisko inej školy v Spišskej Novej Vsi. Taktiež nám pribudol ďalší súťažný deň pre dorastencov.

Čítať viac »

Štrkovecká barónka

Štrkovecká barónka

Na 14. marec 2018 ZK IMA pri DSS pDaD v Jahodnej Jahodnej - krúžok tanca a spevu - dostal pozvanie od Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec na 15. ročník Medzinárodnej prehliadky umeleckej tvorivosti

Čítať viac »

Objatie tónov

Objatie tónov

Členovia Základného kolektívu Ideálnej mládežníckej aktivity pri  Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sa 28. januára 2018 zúčastnili v Leviciach 8. ročníka benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím „Objatie tónov”.

Čítať viac »

V zdravom tele, zdravý duch

V zdravom tele, zdravý duch

Starostlivosť o zdravie by mala byť neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. I preto sa venujeme organizovaniu zábavných športových podujatí, ktoré spájajú príjemné s užitočným.

Čítať viac »

Kuchárikovia - Námestovo

Kuchárikovia - Námestovo

V roku 2017 sme založili nový základný kolektív určený prevažne pre mladších členov. Hlavným cieľom práce Kuchárikov je podporovať a rozvíjať u detí kultúru stravovania, stolovania a hygienické návyky. Deti si práci rozvíjajú praktické návyky a zručnosti v oblasti gastronómie.

Čítať viac »

Detský letný tábor Homôlka

Detský letný tábor Homôlka

Leto bez tradičného Detského letného tábora na Homôlke by sa už deťom zo Šale a blízkeho okolia ani nerátalo.      O tom, že deti mali akčný  a zaujímavý program,  nepochybuje nik, kto aspoň raz zažil na vlastnej koži  náš tábor.

Čítať viac »

Fantastický úspech - 3. miesto na majstrovstvách sveta

Fantastický úspech - 3. miesto na majstrovstvách sveta

Členovia nášho ZK IMA a žiaci ZŠ Komenského Vrbové sa celý rok poctivo pripravovali na vrcholovú súťaž v Kinballe. Ich snaha priniesla úžasný výsledok - 3.miesto na juniorskách majstrovstvách sveta vo Francuzkom Moubeuge.

 

Čítať viac »

HP – už nikdy viac!

HP – už nikdy viac!

Naša posledná skúsenosť so značkou HP nás priviedla k jednoznačnému záveru. NEDOPORÚČAME všetkým našim základným kolektívom nakupovať výrobky značky HP.

Čítať viac »

HUMOROTERAPIA - verniáž kresleného humoru

HUMOROTERAPIA - verniáž kresleného humoru

Humoroterapia – liečba kresleným humorom - je mimoriadne účinná kombinácia  zdraviu prospešných látok, ktorú viete predpísať sami sebe aj svojim priateľom. Jej účinok je pre zdravie celého sveta prospešný aj napriek mnohokrát vážnym diagnózam. Neexistujú žiadne  nežiaduce účinky, len koncentrácia pozitívnej energie, ktorá vám pomôže nájsť rovnováhu a optimizmus.

Čítať viac »

Deň športu, hier a zábavy

Deň športu, hier a zábavy

Základný kolektív Ideálnej mládežníckej organizácie pri DSS Jahodná organizoval za pomoci vedenia  domova už 24. ročník "Deň športu, hier a zábavy". Podujatie sa organizuje každoročne 1. júna ako sprievodné podujatie Medzinárodného dňa detí. Členovia ZK IMA pri DSS Jahodná do prípravných prác aktívne zapojili ...

Čítať viac »

Šport ľudí spája

Šport ľudí spája

Tento rok sme realizovali aj športovo-relaxačné popoludnie s názvom Deň rodiny.

Pre našich hostí boli prichystané zábavné rodinné súťaže, futbal /ockovia vs. synovia/ a kin-ball /mamičky – deti – pani učiteľky/....

Čítať viac »

9. Medzinárodná abilympiáda

9. Medzinárodná abilympiáda

Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA.

Čítať viac »

 Šírava 2017 - športové hry a rekondička

Šírava 2017 - športové hry a rekondička

Spolu takmer 90 účastníkov, ľudí s telesným postihnutím z celého Slovenska, malo tradičné podujatie, ktoré sa konalo od piatka 28. 7. do nedeľe 30. 7. 2017 v priestoroch bezbariérového Wellness Hotela Chemes a jeho okolí na Zemplínskej Šírave.

Čítať viac »

Jesenné tvorivé dielne a Lampiónové srdce pre každého

Jesenné tvorivé dielne a Lampiónové srdce pre každého

Keď lístie opadne a slnko skôr zapadne, je čas na jesenné aktivity, ktoré sú spojené s výrobou dekorácií, šarkanov a tekvíc. Dňa 27. 10. 2016 naše OKC IMA v spolupráci so Základnou školou v Námestove pripravili pre deti – členov aj nečlenov IMA – dvoj-popoludnie ...

Čítať viac »