Lyžovačky a Horoškoly
Lyžovačky a Horoškoly
Splavy
Splavy
Tábory a potápanie
Tábory a potápanie
Kin-ball
Kin-ball
2% z dane
2% z dane
ZK IMA - Práca v regiónoch
ZK IMA - Práca v regiónoch

Dnes je 24.10.2016, meniny oslavuje Kvetoslava.

Niečo v krátkosti o nás :-)

V roku 1992 sa stretli nadšenci so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorí sa rozhodli, že vyplnia medzery v pravidelnom organizovaní voľného času mladých ľudí. Tak vznikla Ideálna Mládežnícka Aktivita (ďalej len IMA).

Počas našej existencie sme dokázali vybudovať dobre fungujúcu štruktúru organizácie a rozsiahlu sieť dobrovoľníkov, učiteľov, lektorov či školiteľov. Rovnako disponujeme bohatými skúsenosťami a „knowhow“  z rôznych aktivít, na ktorých sme sa zúčastnili, alebo sme ich organizovali. Našim cieľom do budúcna je prostredníctvom systematickej práce s mládežou a v zmysle stanov IMA, zlepšiť etablovanie mladých ľudí do pracovného procesu a osobného života.

Miestne aktivity v regiónoch tvoria základ činnosti organizácie. Realizujú ju ZK (základné kolektívy), ktoré majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a svojich finančných prostriedkoch. Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Máme ZK, ktoré ponúkajú deťom a mládeži aktivity smerované výhradne do určitej oblasti, ako šport, kultúra, tvorivosť, bádanie a vynálezcovstvo, rozvoj duševných hodnôt alebo jazykových zručností. Ale sú aj také ZK, ktoré sa snažia ovplyvňovať rozvoj detí a mládeže vo všetkých oblastiach súčasne, čiže sa venujú športu aj kultúrnym či tvorivým aktivitám s cieľom napomáhať komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka.

Medzi hlavné metódy, ktoré sú pravidelne uplatňované v činnosti organizácie je hra. Nenásilnou formou sa snažíme o to, aby naši členovia a účastníci podujatí spoznali samých seba, osvojili si nové zručnosti, vedomosti, spoznali nových priateľov, nové prostredie a na základe tejto informácie našli svoje sebavedomie, ideály a životné ciele, ktoré chcú vďaka svojim schopnostiam dosiahnuť.

Činnosť organizácie bola od začiatku spätá aj s integračnými aktivitami so zdravotne postihnutými. Od roku 1994 sa aktívne podielame na príprave a realizácii ABILYMPIADY, prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých.

Zhodnotenie a sumárne predstavenie našej činnosti nájdete vo výročných správach. Tu vám ponúkame správy za roky 20132014 a 2015

Novinky

Akreditované vzdelávanie KIN - BALL III.

Akreditované vzdelávanie KIN - BALL III.

Dovoľujeme si vás pozvať na vzdelávanie k novému športu Kinball. Vzdevanie je pre učiteľov telesnej výchovy akreditované MŠVVaŠ SR. Vzdelávania sa môžu zúčastniť aj tréneri, vychovávatelia a dobrovoľníci so záujmom šíriť Kin-ball vo svojom regióne. Absolvent školenia Kin-ballu bude schopný zaistiť základný telovýchovný proces pri rešpektovaní všetkých jeho zásad a princípov.

Čítať viac »

Kin-ball semináre a školenia - pomáhame zvyšovať pohybovú gramotnosť detí a mládeže

Kin-ball semináre a školenia - pomáhame zvyšovať pohybovú gramotnosť detí a mládeže

Pohybovú gramotnosť vnímame ako schopnosť pracovať s vlastným telom, športovať, ovládať správne držanie tela. Pohyb zlepšuje kondíciu, ale aj sebavedomie.

Čítať viac »

Modelári deťom

Modelári deťom

Dňa 01.06.2016 deti nášho OKC zúčastnili na pozvanie Klubu modelárov RC Auto Orava podujatia s názvom Modelári deťom. Toto podujatie oravskí modelári organizujú každoročne pre širokú verejnosť a deti so záujmom o modelárstvo rôzneho druhu.

Čítať viac »

BOCCIA LIGOVÉ TURNAJE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

BOCCIA LIGOVÉ TURNAJE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Telocvičňa ZŠ na Mukačevskej ulici v Prešove bude dejiskom ďalšieho zo série ligových turnajov najvyššej slovenskej, rankingovej súťaže v paralympijskom športe boccia. Do organizácie podujatia sa zapoja ako dobrovoľníci a pomocníci členovia ZK IMA Boccia Prešov a Košice. V sobotu 28.05.2016 od 10:00 hod. nastúpia proti sebe klasifikovaní športovci

Čítať viac »

Ukážkové hodiny Kinballu priamo vo vašej škole.

Ukážkové hodiny Kinballu priamo vo vašej škole.

Na univerzite v Quebecu si preto vyšpecifikovali základné otázky: Keď je beh najjednoduchší a najprístupnejší, ako ho spraviť zábavným? Aká má byť aktivita, ktorá by bola zábavná a nestresujúca? Akú aktivitu spraviť, aby bola motivujúca pre celý kolektív?

Čítať viac »

Spišský Hasičský deň

Spišský Hasičský deň

Spišský hasičský deň je súťaž pre mladých hasičov. Skladá sa z dvoch častí a to zo súťaží CTIF a Slovenskej ligy v behu na 60 m s prekážkami.Náš ZK má veľa skúseností a radi sa podelíme so svojími znalosťami, aby sme pozdvihli hasičský šport detí. V sobotu ráno o 9,00 začína časť súťaže CTIF o 14,00 súťaž jednotlivcov v šesťdesiatkach. Po ukončení šesťdesiatok by sme mali s hosťami navštíviť ZOO v Spišskej Novej Vsi.

Čítať viac »

Ako prežiť VALENTÍNA:)

Ako prežiť VALENTÍNA:)

Aj my sme podporili tento "sviatok". Trošku netradične....

Čítať viac »

9. Medzinárodná abilympiáda

9. Medzinárodná abilympiáda

Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA.

Čítať viac »

Expedícia Pieniny – zimný splav

Expedícia Pieniny – zimný splav

Na prvý pohľad sa môže zdať šialenstvo splavovať Dunajec v januári. Ale extrémne situácie sú výzvou pre mladých ľudí...

Čítať viac »

Inovatívny projekt \

Inovatívny projekt \"Varím čo neviem\"

Jedlo a stolovanie je súčasťou kultúry, pri jeho príprave sa dá zabaviť, aj veľa naučiť- a to nielen o jedle samotnom, ale nezáväzne aj o ľuďoch, s ktorými jedlo pripravujeme. Vášňou mnohých z členov ZK IMA Pčolka bolo už dlhú dobu varenie, často sme organizovali workshopy v kruhu priateľov, na ktorých sme varili a experimentovali.

Čítať viac »

Leto s radosťou-denný letný tábor

Leto s radosťou-denný letný tábor

OKC  IMA  Prakovce v spolupráci OZ Radosť v dňoch 13. – 17.júla 2015 sme zorganizovali pre 22 detí letný zážitkový tábor. Program tábora bol postavený na prežití  piatich netradičných dní ponúkajúcich nové a netradičné zážitky či návštevu nepoznaných miest v blízkom okolí...

Čítať viac »

IMA s kinballom v teleráne TV Markíza

IMA s kinballom v teleráne TV Markíza

Prezentovali sme náš projekt pohybovej gramotnosti  so zameraním na Kinball v TV Markíza :-)

Čítať viac »