Článok

Postoj chvíľa, si krásna...

            Dňa 15. novembra 2018 Základný kolektív Ideálnej mládežníckej aktivity Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v  Jahodnej usporiadal  prehliadku umeleckej tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných, žijúcich v sociálnych zariadeniach. Hlavným cieľom podujatia bolo poskytnúť členom IMA a ostatným prijímateľom sociálnej služby príležitosť prezentovať svoje umelecké zručnosti, talent a nadanie širokej verejnosti.

            Na podujatie  prichádzali účastníci z dvanástich sociálnych zariadení  zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. V pestrej mozaike programu si našli svoje miesto moderné, ľudové tance a piesne, básne, hry na hudobných nástrojoch i divadelné predstavenia. Diváci - medzi ktorými boli rodinní príslušníci vystupujúcich, intaktná mládež z okolitých škôl, naši dlhoroční dobrovoľníci a  široká verejnosť - ocenili vystupujúcu mládež žijúcu s postihnutím potleskom. Od  organizátorov podujatia dostali  balíčky plných dobrôt a ďakovné listy.

            Po ukončení slávnosti sa zišli vystupujúci a hostia v reštaurácii Palma, kde im členovia ZK IMA pripravili menšie občerstvenie vo forme chlebíčok, čaju a  ovocných štiav. 

            Ľudia odkázaní na pomoc iných  znovu ukázali intaktnej verejnosti, že ich svet sa nelíši od  svetu ľudí, ktorí žijú v spoločnosti. Ukázali, že hudba, tanec, spev je cestou, ktorá nájde cieľ u každého a sú tak isto spolutvorcami kultúrneho života v spoločnosti.

 

Vrátiť sa späť