Pravidlá a metodika

Metodické materiály čerpáme hlavne z stránky Českých partnerov. Nájdete tu metodické listky s mnohými inšpiráciami na nácvik kinballových zručností aj zaujímavé hry s kinballovou loptou ktoré môžu obohatiť pohybové aktivity s deťmi a mládežou.

Metodické materiály

 1. Základná metodika – manuál
 2. Prvé kroky na ceste k zvládnutiu hry
 3. Rozvoj kopacích zručností
 4. Držanie lopty dvoma hráčmi
 5. Technika správneho podania I.
 6. Zrýchľovanie tempa
 7. Rýchle určenie farby tímu pri podaní
 8. Technika správneho podania II.
 9. Technika správneho podania III.
 10. Ulička a trojnožka
 11. Určenie smeru uličky
 12. Technika správneho podania IV.
 13. Prihrávka rukou a nohou
 14. Individuálna kontrola lopty
 15. Technika správneho podania V. (kin-ballový kríž)
 16. Sklz
 17. Obranná pozícia
 18. Posledný pri lopte
 19. Falošný podávajúci
 20. Rohová a postranná obranná pozícia
 21. Dvaja hráči v útoku
 22. Drop – podanie s falšom
 23. Switch – náhla zmena smeru uličky
 24. Diamant – pozícia tímu v obrane
 25. Oblúk – podanie s falšom, parabolický úder
 26. Technika správneho podania VI. (podanie v uhle 90 stupňov)
 27. Zrýchľovanie tempa II.
 28. Útok troch hráčov

Poznámka: metodické materiály sú v češtine, zdroj: „Český svaz kin-ballu“ www.kin-ball.cz

Nová metodická publikácia

Český partneri vydali 200 stranovú metodickú knihu pre učiteľov telesnej výchov a trénerov, kde nájdete nielen inšpiráciu na tréningové jednotky, ale aj množstvo zábavných pohybových hier ktoré sa dajú realizovať s kinballovou loptou.  Cena je 9,50 € + poštovné.

Video inštruktáž pre učiteľov a trénerov

Vrátiť sa späť