Lyžovačky a horoškoly

Osobitnú kategóriu našej činnosti tvoria pobyty so špeciálnym športovým zameraním. Patria sem lyžiarske miniškoly, podujatia s výučbou skalolezectva a horolezeckých techník a extrémne zážitkové pobyty ako napríklad zimné, či letné hrebeňové prechody. Mladí ľudia tu môžu zažiť tak potrebné napätie a víťazstvo nad samým sebou a overiť si schopnosť pomôcť v núdzi inému človeku. Na túto činnosť vychovávame vlastný aktív dobrovoľných inštruktorov.

Zimné pobyty nepredstavujú iba lyžiarske aktivity, ale aj turistiku v zasneženej krajine, hry a kreatívne spoločenské večery. Okrem športových aktivít máme pripravený na každý deň aj bohatý program zameraný na stmelenie kolektívu, vzájomné pochopenie a zlepšenie spolupráce mladých ľudí. Väčšina aktivít zapadá do našej výchovno-vzdelávacej koncepcie pod názvom zážitková pedagogika.

 

Horoškoly sú taktiež veľkým lákadlom činnosti našej organizácie. Pre svoju materiálnu, technickú a vedomostnú náročnosť vyžadujú veľmi dôkladnú prípravu. Ich realizáciou poverujeme skúsených lezcov. Vďaka umelým stenám už nie sme závislí od počasia. Môžeme dokonca menšie stretnutia organizovať aj počas zimných mesiacov.

Zima ponúka ďalšie možnosti lezeckých aktivít, tento krát však ide o lezenie v ľadopádoch. Ľadopády najme v Slovenskom Raji ponúkajú nové zážitky. Za pomoci špeciálnych stúpacích želiez - mačiek a cepínov do ľadu, zdolávame kolmé ľadové steny , ktoré sú cez leto nenápadný zurčiaci potôčik.

 

Vrátiť sa späť