Predsedníctvo

 

Predseda

Mgr.Ivor Dian

stredoškolský učiteľ, štatutárny zástupca riaditeľa na Gymnáziu Laca Novomeského v Bratislave

Podpredseda

Ivan Palovčík

IT špecialista

Členovia

Ing. Vladimíra Györffyová

inžinierka ekonómie, zamestnankyňa súkromnej firmy

Ing. Juraj Gacho PhD.

IT špecialista

Bc.Aurel Bitter

pedagóg profesionálny pracovník organizácie

 

Vrátiť sa späť