Splavy

Aktuálna ponuka - klikni sem

 

ČO a ako robíme

Splavy  slovenských riek sa stávajú čoraz populárnejšími aktivitami pre mladých ľudí najmä z dôvodu neľahkej technickej dostupnosti.

Prekonávanie prírodných nástrah, ale aj samého seba veľmi láka každého, kto má aspoň kúsok dobrodruha v tele.

 

Našich účastníkov sa snažíme naučiť držať pádlo v ruke, "čítať vodu" - vyhľadávať miesta možných bezpečných prejazdov, variť v prírode, rozložiť stanový tábor a množstvo zálesáckych zručností.

V prírode vzniká kolektív, ktorý sa musí spoliehať na vzájomnú spoluprácu, čo upevňuje vzťahy vnútri kolektívu a umocňuje zážitok jednotlivých účastníkov. Program mimo vody dopĺňame pútavými netradičnými športmi (ringo, boccia, papasekavaj...).

Splavovanie rieky nie je len o zážitku, ale zároveň aj o ochrane prírody. Mladí ľudia veľmi citlivo vnímajú znečistenie riek a okolitých brehov. Práve tu dokážu pochopiť, čo sa stane, ak sa do vody odhodí čo i len jedna plastová fľaša. Prúd rieky dokáže niekoľko takýchto fliaš nahromadiť a z malebnej zátoky, v ktorej sa ešte nedávno kúpali, sa môže razom stať smetisko.

Splavy realizujeme na tokoch Malého Dunaja, Hrona, Oravy, Váhu, Dunajca, Starej Nitry, Klatovského potoka, Vltavy, Sázavy, Popradu, Lužnice, Otavy, Moravskej Sázavy, Salzy, Divokej Orlice, Bečvy, Doubravy, Svratky, Chrudimky, Otavy a Moravy v období od januára do septembra.

Pripravili sme už množstvo splavov pre základné, stredné aj vysoké školy, firmy a inštitúcie, rodiny s deťmi či širokú verejnosť. Ak máte záujem zažiť splav na vlastnej koži, kontaktujte nás.

 

Rieky, ktoré sme už splavili

Slovensko

 • Malý Dunaj
 • Hron
 • Orava
 • Váh
 • Dunajec
 • Klatovský potok
 • Poprad

ČR

 • Vltava
 • Sázava
 • Lužnice
 • Otava
 • Moravská Sázava
 • Divoká Orlice
 • Bečva
 • Doubrava
 • Svratka
 • Chrudimka
 • Morava

Rakúsko

Vrátiť sa späť