Kontaktné údaje

Republikové koordinačné centrum
Ideálna mládežnícka aktivita
Borekova 52, 821 06 Bratislava 2, Slovakia
Tel.: 0903 506 082
E-mail: ima@ima.sk
Web stránka:  http://www.ima.sk

IČO: 307 78 221
DIČ: 2020809538
OKEČ: 91331
Bankové spojenie: 

Fio banka
IBAN: SK21 8330 0000 0026 0140 2557

 
 

 

Vyplňte prosím položky označené *

Vaše údaje
Firma (nepovinné)
Vaša správa

Vrátiť sa späť