Karta podujatia

Práca s fantáziou

Miesto konania: park pri DSS Jahodná

Cena: 0,-€

Dátum: 25.8.2016 - 25.8.2016

Program podujatia: 08.00 - 9.00 - príprava priestoru, pomôcok, ukážkovej výstavy z vopred pripravených prác 09.00 - 9.30 - slávnostné otvorenie podujatia, privítanie prítomných, oboznámenie sa s použitými technikami /dekupáž, maľovanie na sklo, práca so sadrou /, prehliadka vopred pripravených prác, 09.30 - 12.00 - samotná práca so servítkovou technikou, lepenie na rôzny materiál; maľovanie na sklo; príprava paličkových obrázkov; práca so sádrou 12.00 - 13.00 - obedňajšia prestávka 13.00 - 15.00 - dokončenie práce 15.00 - 16.00 - výstava, vyhodnotenie prác, obdarovanie najšikovnejších „ výtvarníkov“.

Vrátiť sa späť