Karta podujatia

Postoj chvíľa, si krásna

Miesto konania: Kultúrny dom Topoľníky

Cena: 0,-

Dátum: 16.11.2017 - 16.11.2017

ZČ IMA pri DSS Jahodná pozýva na prezentácia kulturno - umeleckej činnosti znevýhodnených osôb s DSS trnavského kraja.

Začiatok podujatia je o 14:00 hod.

 

Vrátiť sa späť