Karta podujatia

Zdravo jeme, zdravo sa hýbeme

Miesto konania: ZŠ Š. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 979 01 Rimavská Sobota

Cena: 0€

Dátum: 20.10.2016 - 20.10.2016

V rámci Dňa zdravej výživy v spolupráci so školskou jedálňou ZŠ náš ZK IMA Rimavská Sobota pripraví podujatie zamerané na zdravú výživu a pohyb s cieľom upozorniť deti na základy zdravej výživy a nevyhnutnosti pohybu pre zdravý vývoj detí. Akciu organizujeme z dôvodu neustále narastajúceho počtu obéznych detí a pokles záujmu detí o pohybovú aktivitu.

Vrátiť sa späť