Karta podujatia

Úcta k starším, úcta k tradíciam

Miesto konania: Vestibul DSS v Jahodnej

Cena: 0,-€

Dátum: 7.10.2016 - 7.10.2016

Program: 8:30 - 9.00 - Príchod pozvaných hostí 9.00 - Privítanie hostí (dôchodcovia z Jahodnej, dobrovoľníci, dôchodcovia zo Zariadenia pre seniorov z Trstíc a z Galanty) 9.15 - Workshop - pečenie koláčikov, práca s hlinou, práca s papierom, práca s prírodným materiálom, práca s korálikmi 12.30 - Obed - obsluha starších mladými 13.30 - Sociálno-poradenská-spoločenská medzigeneračná činnosť - spoločná debata, spoločný spev, spoločný tanec, spoločná zábava 15.00 - Ukončenie stretnutia

Vrátiť sa späť