Článok

Kuchárikovia - 2017

            V tomto kalendárnom roku sme založili nový základný kolektív určený prevažne pre mladších členov. Hlavným cieľom práce Kuchárikov je podporovať a rozvíjať u detí kultúru stravovania, stolovania a hygienické návyky. Deti si práci rozvíjajú praktické návyky a zručnosti v oblasti gastronómie. Počas roka si vyskúšali niekoľko tradičných aj netradičných receptov. Popri práci v kuchyni sa naučia pracovať s potravinami a kuchynskými pomôckami a zariadeniami.

            Prajeme mladým kuchárikom veľa úspešných receptov aj v roku 2018.

 

                   

            

        

Vrátiť sa späť