Článok

Detský Letný tábor Homôlka 2017

Leto bez tradičného Detského letného tábora na Homôlke by sa už deťom zo Šale a blízkeho okolia ani nerátalo. Aj tento rok sa ho zúčastnilo hojne, presne: 50 detí vo veku 6-17 rokov.

      Dozor tvorili  dvaja pedagogickí pracovníci, jeden psychológ  a tri mladé vedúce vo funkcii animátoriek, ktoré sa po minulé roky zúčastňovali tábora ako deti.

      O tom, že deti mali akčný  a zaujímavý program,  nepochybuje nik, kto aspoň raz zažil na vlastnej koži tábor a jeho program.  O zdieľanie množstva momentiek z tábora na sociálnych sieťach sa staral náš skvelý  technický tím v zložení Samka Csetoa, tie  boli ocenené množstvom lajkov, pozitívnych komentárov a ocenení od samotných detí, a ich rodičov.  Mimochodom, od rodičov dostávame každoročnú spätnú väzbu o tom, že  ich deťom sa ústa po príchode z tábora nezastavili ešte pár dní.

      A tu je zoznam akcií a aktivít, ktoré mali deti možnosť prežiť  a vychutnať si:

- rozvoj pohybových aktivít v rámci plávania v bazéne

- plávanie pod vodou, trénovanie kapacity pľúc a vytrvalosti v plávaní

- opäť zažili tanečný maratón Zumby s Dagmar a Táňou to Šale a otestovali svoju kondíciu

- všetci zúčastnení prekonali svoj strach a prežili nočné strašenie na Bojnickom zámku

- svoju kreativitu objavovali pri farbení tričiek, ktoré si navzájom hodnotili

- stavali umelecké diela z prírodných materiálov, čo  povzbudilo  orientačný zmysel  detí pri pohybe v lese  a tiež sa prejavila  schopnosť využiť dostupné prírodniny z okolia

- preukázali svoju šikovnosť a fantáziu pri večernom karnevale, v rámci ktorého si sami vyrábali masky

- energiu si mohli vybiť aj dobiť  pri športových aktivitách a súťažiach: futbal, basketbal, vybíjaná, hula-hup, v rámci ktorých otestovali svoju vytrvalosť a tiež schopnosť fungovať v tíme a za tím

- no a samozrejme, nechýbali očakávané večerné diskotéky, ktorá spájali deti v rámci  rytmov rôznorodých hudobných žánrov

 

      Teší nás, že aj  Letný tábor na Homôlke 2017 bol úspešný, a  že boli spokojné v prvom rade deti, aj ich rodičia.

      Veľké poďakovanie,   patrí  PeadDr. Ivetke Sabovej, ktorá je nespochybniteľne  "dušou aj telom" celej dlhoročnej tradície pri organizovaní detských táborov,  investuje do ich úspešného a zdarného priebehu vždy  kus seba, svojho srdca, času, energie, aby sa všetci cítili dobre a domov si odnášali  pekné spomienky na tábor, zážitky z neho a kamarátov.

 

                                                  Mgr.  Aneta Lazarová

                                                   Psychológ  Šaľa

Vrátiť sa späť