Článok

Po stopách P. Dobšinského

      Po stopách P. Dobšinského

       17.10.2016 sa členovia našich ZK Pampúšik, ZK Školopovinník, ZK Šikovné ruky zúčastnili mapovania životnej púte Pavla Dobšinského v Drienčanoch. Od Oždian je toto miesto vzdialené asi 40 km a cesta autobusom ubehla rýchlo. Navštívili sme faru v Drienčanoch, kde žil a pracoval tento najznámejší zberateľ ľudových rozprávok, deti sa dotýkali vecí, ktoré po sebe zanechal, stáli priamo na miestach, kde Pavol Dobšinský, videli kde pracoval, aj oddychoval. Navštívili sme evanjelický kostol, kde sa šírili jeho múdre slová, postáli sme pri jeho hrobe .  

                              Priame prepojenie učenia sa s reálnym životom prinieslo našim členom nové podnety pre vzbudenie záujmu o tohto človeka, ktorý žil a tvoril neďaleko nás. Priamo na mieste kde tvoril Pavol Dobšinský sme si čítali niektoré jeho rozprávky a niektorých to motivovalo k tomu, aby sa zapojili do súťaže, ktorá sa každoročne koná v Drienčanoch - Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Následne sme si pozreli film s rovnomenným názvom a v ňom sme spoznávali miesta, ktoré sme navštívili. Prepojenie učenia sa s reálnym životom prinieslo odozvu v zvýšenom počte prečítaných rozprávok, ktoré nám Dobšinský zanechal.

Vrátiť sa späť