Karta podujatia

Odpad znovu žije

Miesto konania: Park pri DSS Jahodná

Cena: 0,-€

Dátum: 2.9.2016 - 2.9.2016

Akcia je zameraná na rozvíjanie kreatívneho myslenia, rozvoj jemnomotorických zručností a estetického cítenia prostredníctvom práce s odpadovým materiálom, ktorý sme si spoločne nazbierali počas letného obdobia ( plastové fľaše, vrchnáky z fliaš, kartónové krabice, staré noviny a iné). Základom práce bude tvorivé hranie sa s materiálom, jeho kombinovanie a vytvorenie z nich rôznych zvierat. Účastníci (intaktná mládež a mládež s mentálnym postihnutím) budú rozdelení do troch skupín. prostredníctvom skupinovej práce si preveríme spoluprácu postihnutej a intaktnej mládeže a spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorých sme oslovili v rámci obce Jahodná. Prostredníctvom tejto spolupráce budeme podporovať vzájomnú výmenu skúseností medzi intaktnými osobami a mentálne postihnutými. Cieľom podujatia je ukázať mladým, ako sa dá využiť odpadový materiál , oboznámiť ich s pojmom recyklácia odpadu a ukázať im, že " odpad môže znovu žiť". Akciu plánujeme zakončiť poobednajším vystúpením detského divadelného súboru z miestnej Základnej školy, ktoré bude ukončením letného obdobia počas ktorého sa organizovali letné akcie podobného zamerania. Cieľom podujatia je spolupráca s miestnou komunitou, nadväzovanie priateľských vzťahov a ich udržiavanie.

Vrátiť sa späť