Karta podujatia

Kinball spája ľudí

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Komenského Vrbové

Cena: 0€

Dátum: 27.5.2016 - 27.5.2016

ZŠ Komenského 2 Vrbové, organizuje družobné stretnutie školy so ZŠ Vizovice (ČR). Členovia základného kolektívu Kinball vrámci tohto stretnutia organizujú priateľský turnaj s mládežou mesta Vizovice. Cieľom podujatia je oboznámiť mládež z Vizovíc s pravidlami a základnou hrou Kinballu. Vzbudiť v nich záujem o mimoškolskú aktivitu. Budovanie medzinárodných vzťahov, schopnosti dorozumieť sa a záujem o ďalšiu spoluprácu.

Vrátiť sa späť