Karta podujatia

BOCCIA LIGOVÉ TURNAJE

Miesto konania: Prešov, ZŠ Mukačevská

Cena: 0,00

Dátum: 28.5.2016 - 29.5.2016

Telocvičňa ZŠ na Mukačevskej ulici v Prešove bude dejiskom ďalšieho zo série ligových turnajov najvyššej slovenskej, rankingovej súťaže v paralympijskom športe boccia. Zorganizuje ho športový klub ZOM Prešov v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov. Do organizácie podujatia sa zapoja ako dobrovoľníci a pomocníci členovia ZK IMA Boccia Prešov a Košice. Súčastne ich výkony zdravotne postihnutých vrcholových športovcov môžu motivovať k ďalším tréningom v rámci pravidelnej činnosti ZK IMA. Väčšina zo sťažiacich museli najskôr prekonať svoj boj s postihom za pomoci  pevnej vôle  a odhodlania. 

V sobotu 28.05.2016 od 10:00 hod. nastúpia proti sebe klasifikovaní športovci v kategórii BC3 (hráč má pri hre asistenta a pomôcky, rampu, prilbu, tykadlo...). A v nedeľu 29.05.2016 od 9-tej bude pokračovať vrcholná prezentácia boccie v podaní hráčov kategórie BC4. Členovia ZK IMA sa zapoja do príprav a realizácie podujatia. Budú sa podieľať na príprave športovísk, zabezpečení občerstvenia pre účastníkov, časomiere, asistencii športovcom a podobne.

Vrátiť sa späť