Karta podujatia

BOCCIA DUEL MAX

Miesto konania: Prešov, ZOC Max - Vihorlatská 2/A

Cena: 0,00

Dátum: 12.5.2016 - 12.5.2016

Boccia Duel Max je propagačná, športovo-spoločenská akcia, ktorú každoročne a spoločne organizujú občianske združenia venujúce sa aktívnym, mladým ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím ZOM Prešov a Barlička. ZK IMA Prešov a Košice sa organizačne podieľajú na tejto aktivite a spoločne zabezpečujú jej priebeh. Cieľom akcie je upozorniť spoločnosť na problematiku ľudí so zdravotným postihnutím, všeobecne verejnosti predstaviť paraolympijsky šport boccia, a v neposlednom rade pritiahnuť ľudí s handicapom k pravidelnému športovaniu, pohybu a zdravému životnému štýlu. V súťažnej ale priateľskej atmosfére sa proti sebe postavia dve, 11-členné družstvá začínajúcich aj dlhodobo trénujúcich športovcov a zabojujú o víťazstvo v tomto prestížnom a férovom súboji.

Vrátiť sa späť