Karta podujatia

Akreditované vzdelávanie KIN - BALL I

Miesto konania: Malinovo

Cena: 60,- € Pre učiteľov/trénerov. Ktorí majú zakúpenú loptu, alebo si vytvorili ZK IMA – 30,- €

Dátum: 25.4.2017 - 26.4.2017

Dovoľujeme si vás pozvať na vzdelávanie k novému športu Kinball. Vzdevanie je pre učiteľov telesnej výchovy akreditované MŠVVaŠ SR. Absolventi získajú 6 kreditov.

Vzdelávania sa môžu zúčastniť aj tréneri, vychovávatelia a dobrovoľníci so záujmom šíriť Kin-ball vo svojom regióne. Absolvent školenia Kin-ballu bude schopný zaistiť základný telovýchovný proces pri rešpektovaní všetkých jeho zásad a princípov. Zoznámi sa so základmi teórie a didaktiky KIN - BALLU, s pravidlami hry, organizáciou súťaže a rozhodovaní menovanej kolektívnej hry. Ďalej bude podrobne zoznámený s metodikou nácviku techniky hry a herných činností jednotlivca, útočnou a obrannou činností jednotlivca a hernými systémami.

Maximálna kapacita školenia je 24 účastníkov, preto po naplnení kapacity sa prihlasovanie uzavrie a ďalší záujemci budú mať príležitosť až na nasledujúce školenie (podľa finančných prostriedkov v októbri, alebo až nasledujúci rok)

Program:

– utorok: od 12:00 h ... možnosť sa ubytovať

12:30 h ... obed

13:30 h ... teoretická aj praktická časť školenia

19:00 h ... večera

20:00 h ... ďalšia teoretická časť

– streda: 8:00 h ... Raňajky

9:00 h ... teoretická aj praktická časť školenia

12:30 h ... obed ... odubytovanie a odchod

Pozvánku aj s návratkou si môžete stiahnuť TU

Vrátiť sa späť