Karta podujatia

Vzdelávanie Kinball I. v Bratislave

Miesto konania: Bratislava

Cena: 45,- až 65,- €

Dátum: 27.11.2018 - 28.11.2018

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné

„Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“

Rozhodnutie o akreditácii č. 1570/2015-KV

 

Dovoľujeme si vás pozvať na základný 1. stupeň vzdelávania k novému športu kin-ball. Vzdelávanie je určené učiteľom telesnej výchovy a učiteľom pre primárne vzdelávanie a je akreditované MŠVVaŠ SR. Absolventi získajú 6 kreditov. Môžu sa však zúčastniť aj tréneri, vychovávatelia či dobrovoľníci ochotní šíriť kin-ball vo  svojom regióne.

              Absolvent vzdelávania kin-ballu bude schopný zaistiť základný telovýchovný proces pri rešpektovaní všetkých jeho zásad a princípov. Zoznámi sa so základmi teórie a didaktiky kin-ballu, pravidlami hry, organizáciou súťaže a rozhodovaním tejto kolektívnej hry. Ďalej bude podrobne zoznámený s metodikou nácviku techniky hry a herných činností jednotlivca, útočnou a obrannou činnosťou jednotlivca a hernými systémami.

Poskytovateľ:            IMA

Termín:                      27.11.2018 (utorok)  -  28.11.2018 (streda)           

Vzdelávanie budeme realizovať dopoludnia, utorok od 8:30 do 14:00 a stredu od 8:00 do 13:30 hod.

Miesto:                       Bratislava

Vzdelávanie sa uskutoční iba v prípade, že sa do uzávierky prihlási minimálne 15 osôb. Maximálna kapacita vzdelávania je 24 účastníkov. V prípade zrušenia školenia pre nedostatok záujemcov, sa prihláseným bezodkladne vráti zaplatený poplatok v plnej výške.

 

Uzávierka prihlášok: 29. 10. 2018

 

Účastnícky poplatok:

- pre učiteľov/trénerov, ktorí majú zakúpenú loptu alebo si vytvorili ZK IMA – 45,- €

- pre ostatných 65,-  €.

 

V cene je zahrnuté: priestory na školenie,  školiace materiály, náklady na pobyt a dopravu školiteľov.

 

Ubytovanie a stravovanie je individuálne. V prípade, že potrebujete pomôcť s ubytovaním, vieme vám ponúknuť informácie o mieste, kde budú ubytovaní školitelia.

Ak máte o vzdelávanie záujem, napíšte nám prosím na email organizácie ima@ima.sk . Obratom vám zašleme weblink na prihlasovanie.

 

Rozsah kontinuálneho vzdelávania:

20 hodín ( 6 hodiny dištančne, 14 hodín prezenčne).

 

Počet kreditov: 6      

 

Požiadavky na ukončenie  vzdelávania:

  • Absolvovať najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
  • Splnenie úlohy z dištančnej formy vzdelávania.
  • Záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.

 

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií:

Mgr. Bitter Aurel, 0903 506 082, bitter@ima.sk

Vrátiť sa späť