Karta podujatia

Vzdelávanie Kinball I. v Bratislave

Miesto konania: Bratislava

Cena: 30,- až 60,- €

Dátum: 28.11.2017 - 29.11.2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 1. stupeň vzdelávania k novému športu kin-ball. Vzdelávanie je určené učiteľom telesnej výchovy a učiteľom pre primárne vzdelávanie a je akreditované MŠVVaŠ SR. Absolventi získajú 6 kreditov. Môžu sa však zúčastniť aj tréneri, vychovávatelia či dobrovoľníci ochotní šíriť kin-ball vo svojom regióne. Absolvent vzdelávania kin-ballu bude schopný zaistiť základný telovýchovný proces pri rešpektovaní všetkých jeho zásad a princípov. Zoznámi sa so základmi teórie a didaktiky kin-ballu, pravidlami hry, organizáciou súťaže a rozhodovaním tejto kolektívnej hry. Ďalej bude podrobne zoznámený s metodikou nácviku techniky hry a herných činností jednotlivca, útočnou a obrannou činnosťou jednotlivca a hernými systémami. Bratislava: 28. - 29. 11. 2017, uzávierka prihlášok: 18. 11. 2017 Keďže sú v Bratislave telocvične veľmi vyťažené, budeme vzdelávanie realizovať v oboch dňoch dopoludnia od 8:30 h do 14:00 h. Vzdelávanie sa uskutoční iba v prípade, že sa do uzávierky prihlási minimálne 15 osôb. Maximálna kapacita vzdelávania je 24 účastníkov. Účastnícky poplatok: - pre učiteľov/trénerov, ktorí majú zakúpenú loptu alebo si vytvorili ZK IMA – 30,- € (ak si niekto zakúpi loptu alebo vytvorí ZK do termínu realizácie školenia, bude platiť tento poplatok), - pre ostatných 60,- €. V cene je zahrnuté: priestory na školenie, školiace materiály, náklady na pobyt a dopravu školiteľov. Ubytovanie a stravovanie je individuálne. V prípade, že potrebujete pomôcť s ubytovaním, vieme vám ponúknuť informácie o mieste, kde budú ubytovaní školitelia. Ak máte o vzdelávanie záujem, ohláste sa prosím čo najskôr.

Vrátiť sa späť