Karta podujatia

"Deň športu, hier a zábavy"

Miesto konania: Topoľníky

Cena: 0,- €

Dátum: 1.6.2017 - 1.6.2017

Trnavský samosprávny kraj a Základný kolektív Ideálnej mládežníckej aktivity pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná organizuje na Deň detí - na 1. júna 2017 - 24. ročník "Deň športu, hier a zábavy". Na športovom stretnutí mládeže mentálne a viacnásobne postihnutých budú súťažiť zariadenia spravované Trnavským samosprávnym krajom a pozvané zariadenia z Čiech a z Maďarska v troch disciplínach - beh na 60 metrov, skok do diaľky z miesta a hod granátom. Program podujatia: 10.00 Otvorenie podujatia 10.30 - 12.00 Športové súťaže 12.00 - 13.30 Obed 13.30 - 14.00 Kultúrny program 14.00 - 14.30 Vyhodnotenie súťaží 14.30 - 18.00 Diskotéka 18.00 Ukončenie podujatia Cieľom každoročne organizovaného podujatia je motivácia ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím k športu a pohybu, regenerácia fyzických a duševných síl, možnosť reprezentovať sa pred verejnosťou a eliminovať negatívne názory spoločnosti na postihnutých a tým napomáhať k ich prirodzenej integrácii.

Vrátiť sa späť