Karta podujatia

Akreditované vzdelávanie KIN - BALL II

Miesto konania: Pezinok

Cena: 35,- € Pre učiteľov/trénerov. Ktorí majú zakúpenú loptu, alebo si vytvorili ZK IMA – 20,- €

Dátum: 28.3.2017 - 29.3.2017

Dovoľujeme si vás pozvať na vzdelávanie Kinball II (druhý stupeň).  Vzdelávanie nadväzuje na prvý stupeň. Z tohto dôvodu sa musia záujemcovia preukázať osvedčením o absolvovaní prvého stupňa.   Absolventi cieľovej skupiny získajú 6 kreditov.

            Absolvent vzdelávania Kin-ballu stupeň II. získajú nové zručnosti, techniky taktiky tohto nového športu.  

            Maximálna kapacita vzdelávania je 24 účastníkov, preto po naplnení kapacity sa prihlasovanie uzavrie a ďalší záujemcovia budú mať príležitosť až na nasledujúce školenie, ktoré bude na jeseň 2017. 

Program:  – utorok:      od   9:00 h ... teoretická a praktická časť vzdelávania

                                           12:00 h ... obed, možnosť sa ubytovať

                                           13:00 h ... pokračovanie praktickej časti vzdelávania

                                           15:30 h ... oddych, relax

                                           18:30 h ... večera

                                                    ... videoprojekcia kinballových zápasov s komentárom     

                 – streda:           7:15 h ... raňajky               

                                          8:00 h ... teoretická a praktická časť školenia

                                         12:00 h ... obed  

                                                        ... odchod

 

Pozvánku aj s návratkou si môžete stiahnuť TU

Vrátiť sa späť