Karta podujatia

Splav Hrona

Miesto konania: Hron v úseku Brezno - N.Baňa

Cena: 79,- € POZOR! Do 15. 4. 2017 zvýhodnená cena 59,- €

Dátum: 19.7.2017 - 23.7.2017

Splavovať budeme, ak nám to voda dovolí, od Brezna. V prípade nízkeho stavu hladiny začneme od B. Bystrice.

Ubytovanie v kempoch – vieme zapožičať stan, spacák, karimatku.

Doprava je individuálna. Ubytovanie v kempoch, zapožičiavame stan, spacák, karimatku.

Zabezpečujeme: auto na prevoz lodí a šoférov, lode, pádla, záchr. vesty a inštruktorov ;-).

Aby sa splav uskutočnil, musí nás byť aspoň 20. Preto záujemcovia, hláste sa!

 

Vrátiť sa späť