Karta podujatia

\"Postoj chvíľa, si krásna\"

Miesto konania: Topoľníky

Cena: 0,- €

Dátum: 9.11.2016 - 9.11.2016

Program podujatia: 11:30 - 12:00 - príchod účastníkov 12:00 - slávnostné zahájenie podujatia 12:30 - 16:00 - kultúrne vystúpenie účastníkov 16:00 - slávnostné odovzdávanie ďakovných listov 17:00 - občerstvenie 18:00 - záver podujatia ZČ IMA pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná organizovaním podujatia \"Postoj chvíľa, si krásna\" zabezpečí kultúrnu prehliadku umeleckej tvorivosti osôb odkázaných na pomoc iných žijúcich v sociálnych zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja. Účastníkmi podujatia je v prevažnej miere mládež s mentálnym a iným postihnutím. Predvedením kultúrneho programu - recitovanie, spev, tanec, scénky - poukazujú na radosť z pohybu, na citlivé vnímanie hudby, na svoje herecké schopnosti. Organizovaním takéhoto typu podujatia je vybudovať u postihnutej mládeže dostatok sebadôvery a schopnosť presadiť sa a nenásilnou formou spoločensky integrovať hendikepovanú mládež so zdravou populáciou.

Vrátiť sa späť