Karta podujatia

Akreditované vzdelávanie KIN - BALL III.

Miesto konania: Bratislava

Cena: 50,- € Pre učiteľov/trénerov. Ktorí majú zakúpenú loptu, alebo si vytvorili ZK IMA – 15,- €

Dátum: 22.11.2016 - 23.11.2016

Dovoľujeme si vás pozvať na vzdelávanie k novému športu Kinball. Vzdevanie je pre učiteľov telesnej výchovy akreditované MŠVVaŠ SR. Absolventi získajú 6 kreditov.

Vzdelávania sa môžu zúčastniť aj tréneri, vychovávatelia a dobrovoľníci so záujmom šíriť Kin-ball vo svojom regióne. Absolvent školenia Kin-ballu bude schopný zaistiť základný telovýchovný proces pri rešpektovaní všetkých jeho zásad a princípov. Zoznámi sa so základmi teórie a didaktiky KIN - BALLU, s pravidlami hry, organizáciou súťaže a rozhodovaní menovanej kolektívnej hry. Ďalej bude podrobne zoznámený s metodikou nácviku techniky hry a herných činností jednotlivca, útočnou a obrannou činností jednotlivca a hernými systémami.

Maximálna kapacita školenia je 22 účastníkov, preto po naplnení kapacity sa prihlasovanie uzavrie a ďalší záujemci budú mať príležitosť až na nasledujúce školenie (podľa finančných prostriedkov v novembri, alebo až nasledujúci rok)

Program:  – utorok:      od   9:00 h ... teoretická aj praktická časť vzdelávania

                                        13:30 h ... obed   možnosť sa ubytovať

                                        14:30 h ... teoretická časť vzdelávania

                                        19:00 h ... večera

                                        20:00 h ... videoprojekcia

 

                 – streda:          7:30 h ... Raňajky               

                                        9:00 h ... teoretická aj praktická časť školenia

                                       13:30 h ... odchod

Pozvánku aj s návratkou si môžete stiahnuť TU

Vrátiť sa späť