Karta podujatia

Ples a Fest KOLIESKO 2016

Miesto konania: Prešov, Hotel Dukla

Cena: Fest = 0,00 EUR Ples = 22 EUR

Dátum: 15.10.2016 - 16.10.2016

\"Koliesko 2016 - kultúrny a benefičný festival\" taký je názov podujatia, ktorého už tretí ročník sa uskutoční v sobotu 15. októbra 2016, v prešovskom hoteli Dukla. Jeho neoddeliteľnou súčasťou bude aj „XXI. Celoslovenský ples mládeže s telesným postihnutím“, na ktorý organizátori, všetkých záujemcov, srdečne pozývajú. Tradičnú, kultúrno - spoločenskú akciu organizuje ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím v spolupráci s OKC IMA Prešov. Zámerom je umožniť účasť cieľovej skupiny na tomto type podujatia vo vhodných, bezbariérových podmienkach, prezentácia problematiky, ktorej sa venujeme, ako aj poďakovanie sa dobrovoľným pomocníkom a podporovateľom aktivít zlepšujúcich život ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Program budú tvoriť vystúpenia umelcov a skupín, voľba Miss, tanečná zábava, tombola a iné. Aj toto podujatie je príležitosťou na sebarealizáciu mladých ľudí s postihnutím, ktorí sa prostredníctvom príprav a realizácie tejto aktivity zlepšia v organizačných, komunikačných a sociálnych zručnostiach. Je to aj príležitosť pre rozvoj dobrovoľníctva, neformálne vzdelávanie a šírenie myšlienok nezávislého života ľudí s postihnutím.

Vrátiť sa späť