9. Medzinárodná abilympiáda

Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA. Tento názov vznikol zložením slov Olympics of Abilities, teda olympiáda schopností. Naši dobrovoľníci sa už 21 rokov podieľajú na pri príprave a realizácii tohto podujatia. Zároveň intenzívne pomáhajú pri reprezentácií našich zdravotne postihnutých na medzinárodných súťažiach.

Posledný XII. ročník celoslovenskej abilympiády sa konal 10. – 12. 10. 2014 v Bratislave. Počas abilympiády majú zdravotne (telesne, zrakovo, sluchovo, mentálne...) postihnutí možnosť predviesť svoju zručnosť v remeslách ako sú košikárstvo, hrnčiarstvo – modelovanie z hliny, ručné maľovanie hodvábu, drevorezba, aranžovanie kvetov, háčkovanie, pletenie, makramé, vyšívanie – krížiková výšivka, vyšívanie – plná výšivka, batikovanie, paličkovanie, ozdobovanie medovníkov, ozdobovanie veľkonočných vajíčok, tvorba plagátu, reportážna fotografia, počítačová editácia textu...

Práve z tohto ročníku vzišli súťažiaci, ktorí majú právo reprezentovať Slovenskú republiku na 9. Medzinárodnej abilympiáde, ktorá sa uskutoční na jar 2016 v regióne Bordeaux. Už v súčasnej dobe naši dobrovoľníci prekladajú pre súťažiacich podrobné propozície, aby sa na súťaže dokázali kvalitne pripraviť. Zároveň zisťujú najoptimálnejšiu možnosť dopravy, vyhľadávajú z ponuky organizátorov ubytovanie, ktoré by svojou bezbariérovosťou vyhovovalo našej výprave, podieľajú sa na komunikácii s medzinárodnou federáciou a v neposlednom rade pomáhajú pri oslovovaní sponzorov na zabezpečenie dostatočných zdrojov pre účasť Slovenskej reprezentácie.

Vrátiť sa späť